מהם הגורמים השונים אשר משפיעים על מהירות הביצועים של לקוח Outlook בסביבת טרמינל? | מאמר 5#8

סדרת המאמרים הנוכחים עוסקת בסקירה של סביבת עבודה אשר המאפיינים שלה הם – לקוח Outlook אשר מותקן על שרת טרמינל, כאשר שירותי הדואר מיושמים בפועל ע"י גישה לתיבת דואר אשר מאוחסנת ב"ענן" של Office 365 כלומר, שרת ה Exchange Online.בתרחיש שבו אנו עוסקים, עלינו להתמודד עם הבעיה הבאה:

לקוחות הטרמינל אשר משתמשים ב Outlook ,מדווחים שמאז שהתבצע המעבר ל"ענן" (Office 365) הם חווים בעיה של "איטיות" בעת השימוש בלקוח ה Outlook.

ה "אטיות" של השימוש בOutlook באה לידי ביטוי באופנים שונים כגון:

 • איטיות בעת ביצוע של פעולות חיפוש של פריט דואר.
 • איטיות בעת צפייה ביומן משותף.
 • איטיות בפתיחה של פרטי דואר.

המטרה

המטרה שלנו היא לאתר את "האשם" אשר אחראי לבעיית האטיות ולבצע את הצעדים הנדרשים כדי לפתור את בעיית ה"איטיות" ולאפשר למשתמשי הארגון ביצועים טובים ומספקים בעת
השימוש ב Outlook.

האתגר

לעומת תצורת עבודה שבה שירותי הדואר סופקו ע"י שרת דואר פנימי אשר היווה חלק מהרשת הארגונית המקומית, בתרחיש של עבודה מול שרת דואר "בענן" (ברשת הציבורית), מתווספים ל"נוסחה" גורמים רבים, אשר משפיעים באופן ישיר על איכות ומהירות התקשורת של לקוח ה Outlook מול שרת הדואר שבו מאוחסנת תיבת הדואר של המשתמש.

האתגרים והשאלות אשר עומדים לפנינו הם:

 • מי הם ומה הם ה- "גורמים השונים" אשר מעורבים ומשפיעים על תהליך התקשורת של לקוח ה Outlook ושרת ה Exchange Online?
 • כיצד לאתר את הגורם "הבעיתי" אשר משפיע על מהירות התקשורת בין לקוח ה Outlook לבין שרת ה Exchange Online?
 • מהם המאפיינים הייחודים של סביבת העבודה שבה מתבצע שימוש בשירותי דואר "בענן"?
 • האם יש צורך לבצע שינוי בתצורת העבודה הקיימת כדי לבצע "התאמות" לתצורת עבודה של שירותי דואר מבוססי ענן?
 • אם יש צורך בהתאמה של סביבת העבודה הקיימת ל"ענן", מה הם אותם שינוים נדרשים?

לפני שנתחיל את הסקירה המפורטת שבה נלמד להכיר את כל אחד מה "חלקים" אשר משתתפים בתהליך ונציע תשובות (מלאות או חלקיות) לשאלות שעלו בסעיף הקודם, נתחיל בתשובה אחת כללית:

לעבודה מול שירותי ענן, יש מאפיינים ייחודיים.
לגבי השאלה של – "האם יש צורך לבצע שינוים והתאמות במבנה הקיים של תשתיות הטרמינל או תשתיות התקשורת של הארגון לשם התאמה לשירותי דואר מבוססי ענן?"

התשובה היא "כן" !

שרת דואר מקומי מול תרחיש של שרת דואר חיצוני.

התרשים הבא מציג את שני תרחישים:

תרחיש A – תרחיש שבו שרת הטרמינל, מבצע גישה לשרת דואר פנימי אשר נמצא באותה רשת ארגונית פנימית שבה נמצא שרת הטרמינל.

תרחיש B – תרחיש שבו שרת הטרמינל, מבצע גישה לשרת דואר חיצוני (Exchange Online) אשר נמצא "בענן". בתרחיש הנ"ל, ה"דרך" או ה "מסלול" של ערוץ התקשורת בין שרת הטרמינל (אשר מייצג את לקוחות ה Outlook) לבין שרת הדואר שבו מאוחסנות תיבות הדואר של המשתמשים, מוגדר כ- ערוץ תקשורת שונה ומורכב.

לעומת התקשורת ה "פנים ארגונית" של תרחיש A, בתרחיש B, ערוץ התקשורת כולל רכיבים נוספים אשר משפיעים על מהירות ואיכות התקשורת.

Terminal services Local mail server versus cloud mail server

שימוש בלקוח Outlook על שרת טרמינל | סביבה ארגונית מול סביבת ה "ענן" של Office 365

בפרק הנוכחי נבצע סקירה של כל אחד מהמרכיבים אשר מעורבים בסביבת עבודה של לקוחות טרמינל אשר מבצעים שימוש ביישום ה Outlook לשם גישה לשירותי דואר מבוססי Exchange.

 1. החלק הראשון עוסק בסקירה של תרחיש שבו שרת הדואר (שרת ה Exchange) מוגדר כ- שרת פנים ארגוני.
 2. החלק השני עוסק בסקירה של תרחיש שבו שרת הדואר (שרת ה Exchange) מוגדר כ- שרת "ענן" ( Office 365).

בחלק השני אשר עוסק בתיאור הרכיבים המעורבים בתרחיש של תקשורת מול שרת דואר חיצוני,  נתייחס למרכיבים הבאים:

 • מרכיבים אשר קשורים לתקשורת פנים ארגונית (אשר נסקור בפרק הבא).
 • המרכיבים "הנוספים" אשר מעורבים בתהליך התקשורת בעת גישה לשרת "ענן" (אשר נסקור בפרק השני).

שימוש בלקוח Outlook על שרת טרמינל | סביבה עבודה ארגונית (רשת תקשורת מקומית).

הקדמה

בהקשר לנושא של – של ה"רכיבים" השונים אשר מעורבים בסביבת עבודה של טרמינל ושרת דואר ארגוני (שרת Exchange on-Premises), ניתן לומר בהכללה, שכמות הרכיבים/הגורמים אשר מעורבים בתהליך היא קטנה באופן יחסי, לעומת כמות המרכיבים אשר נכללים בתרחיש של גישה אל שרת דואר חיצוני.

בתרשים הבא מוצגים ה"גורמים" השונים אשר מעורבים בתהליך התקשורת של לקוח ה Outlook בסביבת עבודה מבוססת טרמינל מול שרת דואר ארגוני (Exchange on-Premises).

The Elements that involved in Terminal environment - Local organization network environment

1 – שרת הטרמינל

כאשר מיושמת תצורת עבודה של שירותי הטרמינל, לקוח הטרמינל (במקרה שלנו לקוח ה Outlook) מקבל את השירותים הנדרשים מ"שרת הטרמינל".

במילים אחרות – לקוח הטרמינל תלוי באופן מלא במשאבי שרת הטרמינל לשם קבלת השירותים השונים כגון – לקוח ה Outlook אשר מבקש לגשת לתיבת הדואר שלנו אשר מאוחסנת בשרת ה Exchange.

הערה

הדוגמאות והמידע אשר נספק בסעיפים הבאים, נועדו כדי לספק מידע כללי (general concept) על האופן שבו מנוצלים המשאבים השונים של שרת הטרמינל.
המידע אינו מתיימר לספק ניתוח עמוק ומקיף של ביצועי שרת הטרמינל על סמך מדידות מדויקות של ערכי המשאבים השונים.

תצורת עבודה של – Outlook Online mode

בתרשים הבא, מוצגים משאבי שרת הטרמינל שבהם נעשה שימוש כאשר לקוח ה Outlook מוגדר לתצורת עבודה של Outlook Online mode.
מכיוון שבתצורת העבודה הנ"ל, לא מתבצע שימוש בקבצי Cache מקומיים (קבצים אשר מאוחסנים בדיסק הקשיח) ניתן לומר שהמשאבים העיקרים של שרת הטרמינל אשר באים לידי ביטוי הם:

 1. משאבי המעבד (CPU)
 2. משאבי זיכרון ה RAM
 3. משאבי כרטיס הרשת ( Network card)

בתצורת עבודה של Outlook Online mode ה"חסכון" של משאבי דיסק אשר נדרשים לאחסון של מידע לקוחות ה Outlook בתצורת עבודה של Outlook Cache Mode בא "על חשבון" שאר משאבי שרת הטרמינל.

בתצורת העבודה של Outlook Online mode ,שרת הטרמינל אמור לבצע עבור לקוחות ה Outlook מאות ואף אלפי טרנזקציות (Transactions ) של תקשורת מול שרת ה Exchange.
כל פעולה של לקוח ה Outlook מתורגמת באופן אוטומטי ל "בקשה" אשר מועברת לשרת הטרמינל ושרת הטרמינל בתורו, אמור להעביר את הבקשה לשרת ה Exchange on-Premises.

כאשר שרת ה Exchange on-Premises מחזיר את ה"תשובה", מגיע התשובה לשרת הטרמינל ושרת הטרמינל שולח את המידע ללקוח ה Outlook .

מכיוון שכך, גדל העומס המוטל על משאבי שרת הטרמינל.

לדוגמא – כרטיס הרשת של שרת הטרמינל יוגדר כמשאב שיש עליו עומס רב מכיוון שהוא אמור לשרת "בזמן אמת" (online) את כל אחת מהבקשות של לקוחות ה Outlook.

הערה – משאב נוסף של שרת הטרמינל הוא – משאב הדיסק הקשיח. במקרה שלנו , משאב "הדיסק הקשיח", אינו נחשב ל"משאב עיקרי" או דומיננטי מכיוון, שבתצורת עבודה של Outlook Online mode אין אחסון של מידע בדיסק המקומי. במקרה הנ"ל רוב המידע ישמר בזיכרון ה RAM של שרת הטרמינל.

 Outlook Online mode - Terminal server resources -01

תצורת עבודה של Outlook Cache Mode

בתרשים הבא, מוצגים משאבי שרת הטרמינל שבהם נעשה שימוש כאשר לקוח ה Outlook מוגדר לתצורת עבודה של Outlook cache mode.
ההבדל העיקרי מתצורת העבודה הקודמת היא שכעת מתווסף "שחקן נוסף" למשחק – משאבי הדיסק הקשיח ( Hard Drive) של שרת הטרמינל!

אחסון קבצי ה Cache של לקוחות ה Outlook ומשאבי דיסק קשיח.

בתצורת עבודה של Outlook Cache Mode ,רוב הפעילות של לקוח ה Outlook מתבצעת בפועל מול קבצי ה Cache המקומיים (קובץ ה OST) אשר כוללים את העתק של תיבת הדואר אשר מאוחסנת בשרת ה Exchange, העתק של קובץ ספר הכתובת הארגוני ( Offline Address Book) ועוד.

יש לשים לב שכעת, מעבר לצורך של הגדרת "מרחב אחסון נוסף" (additional Hard disks) בשרת הטרמינל אשר ישמש לאחסון קבצי ה Cache של לקוחות ה ב Outlook , יש צורך להתייחס להיבטים נוספים הקשורים למשאבי הדיסקים הקשיחים כגון – מהירות הכתיבה והקריאה אשר מספקים הדיסקים הקשיחים של שרת הטרמינל.

שירותי Index (חיפוש) של שרת הטרמינל

היבט נוסף שיש להתייחס אליו הוא – נושא של שרות ה Index (שרות החיפוש) של מערכת ההפעלה אשר גורם להגדלת ה"עומס" של משאבי שרת הטרמינל מבחינת משאבי מעבד (CPU), זיכרון (RAM) ודיסק קשיח (Hard drive).

כאשר מיושמת תצורת עבודה של Outlook Cache Mode, שירותי ה "חיפוש" ( Search) של לקוח ה Outlook ,מיושמים ע"י פניה לשירותי ה Index של מערכת ההפעלה (מערכת ההפעלה של שרת הטרמינל).

שרות ה Index של שרת הטרמינל אמור לסרוק (לבצע Index) את כל קבצי ה Cache של לקוחות ה Outlook אשר "מתארחים" בשרת הטרמינל.

שרות ה Index של מערכת ההפעלה משפיע על המשאבים הבאים:

 1. משאבי מעבד (CPU) ומשאבי זיכרון (RAM).
 2. משאבי דיסק קשיח – שרות ה Index של מערכת ההפעלה מיושם בפועל ע"י של מסד נתונים (Data base) אשר מאחסן את המידע של ה Index.

כדי להמחיש את "רמת העומס" או "כמות העומס" אשר תופעל על שרת טרמינל במקרה הנ"ל נוכל להשתמש בדוגמה הבאה:

 • גדול תיבת הדואר הממוצע של לקוח Outlook אשר "מתארח" בשרת הטרמינל הוא: 15GB
 • שרת הטרמינל "מארח" 100 לקוחות טרמינל.

נפח האחסון אשר יידרש עבור לקוחות ה Outlook אשר עובדים בתצורת עבודה של Outlook Cache Mode יהיה במקרה שלנו

15GB x 100 = 1500GB (1.5 Terabyte).

במקרה הנ"ל, נצטרך להוסיף לשרת הטרמינל מערך דיסקים בנפח של 2 Terabyte בקירוב ושרותי מערכת ההפעלה של שרת הטרמינל "ידרשו" לבצע את פעולת ה index על מסד הנתונים בנפח של 1.5 Terabyte.

Outlook Cache mode - Terminal server resources -02

שים לב לכך שבתרשים, "כרטיס הרשת" של שרת הטרמינל נחשב למרכיב פחות "עיקרי" מכיוון שבתצורת עבודה של Outlook Cache Mode ,חלק גדול מבקשות המידע של לקוח ה Outlook מתבצעות מול הדיסק הקשיח.
נכונה העובדה שגם בתצורת עבודה של Outlook Cache Mode ישנה תקשורת דו כיוונית בין שרת הטרמינל לשרת ה Exchange אולם, כמות העומסים אשר מוטלת על כרטיס הרשת היא נמוכה בהרבה לעומת התרחיש של Outlook Online mode.

 1. "לקוח" ה Outlook

המושג "לקוח Outlook" נראה לכאורה מושג פשוט, אשר מתאר את ה "משתמש" אשר מבצע שימוש ביישום ה Outlook אשר מותקן על שרת הטרמינל.

למרות שלעיתים קרובות אנו לא מיחסים משמעות רבה ל "גורם" הנ"ל, בפועל ישנה משמעות רבה למושג "לקוח ה Outlook".

לדוגמא:

לקוח Outlook "פשוט"

משתמש "בסיסי" יכול להיות מוגדר כמשתמש אשר שולח 10-50 פרטי דואר ביום, מבצע חיפוש של פרטי דואר בממוצע כל 2-3 ימים ולא מבצע גישה למשאבים משותפים כגון יומנים של משתמשים אחרים.

לקוח Outlook "מורכב"

לקוח Outlook "כבד/מורכב" ,יכול להיות מוגדר כלקוח אשר מבצע קבלה ומשלוח של מאות פרטי דואר ביום, מבצע פעמים רבות חיפוש של פרטי דואר, מקשור ל 10-15 יומנים משותפים, משתמש לעיתים קרובות במסמכים מצורפים (attachments) לפרטי הדואר, ניגש למידע בספריות ציבוריות ועוד.

כאשר מתבצע תכנון של "משאבי החומרה" אשר נדרשים לשרת הטרמינל, יש לבצע הערכה כללית אשר מתייחסת לנושאים כגון:

 • כמות המשתמשים אשר "יתארחו" בשרת הטרמינל
 • "סוג" לקוחות ה Outlook, אשר מתייחס לכמות הפעולות והשירותים אשר "צורך" הלקוח. לדוגמא – ניתן לסווג את הלקוחות ל 3 סוגים כגון – לקוח "בסיס", לקוח "ממוצע", לקוח "כבד" וכו'.
 1. תיבת הדואר של לקוח ה Outlook

הנושא של "סוג תיבת הדואר" של לקוח ה Outlook דומה לנושא הקודם בכך, שלעיתים קרובות אנו מתייחסים למושג "תיבת דואר" כאל מושג כללי ולא מיחסים חשיבות ל- "סוגים השונים" של תיבות הדואר.

לדוגמא:

תיבת דואר "פשוטה".

תיבת דואר "פשוטה "יכולה להיחשב ל- תיבת דואר אשר כוללת מספר קטן יחסי של פרטי דואר בנפח של 500 MB-1000 MB .

תיבת דואר "מורכבת".

תיבת דואר "מורכבת "יכולה להיחשב ל- תיבת דואר אשר כוללת מספר גדול באופן יחסי של פרטי דואר בנפח של 30GB- 50GB. תיבה אשר כולל מאות או אלפי ספריות, תיבה שמקושרת לעשרות יומנים משותפים, תיבות דואר משותפות, ספריות ציבוריות ועוד.

בדומה לנושא של "סיווג סוג המשתמש", גם לגבי תיבות דואר, יש לבצע הערכה כללית של "סוג" תיבת הדואר אשר משמשת את לקוחות ה Outlook בשרת הטרמינל.

לדוגמא – במידה שמיושמת תצורת עבודה של Outlook Cache Mode ל- תיבת דואר בנפח של 40GB אשר פרופיל ה Outlook שלה כולל קישורים למשאבים משותפים נוספים כגון – תיבות דואר משותפות, יומנים , ספריות ציבוריות ועוד, תיבת הדואר הנ"ל "גוזלת" משאבים רבים יותר של שרת הטרמינל לעומת תיבת דואר "פשוטה" (משאבי דיסק קשיח, RAM, CPU וכו').

 1. קו התקשורת המקומי

המושג – "קו תקשורת מקומי", מתייחס לקו התקשורת אשר משמש לשם התקשורת בין שרת הטרמינל לשרת ה Exchange המקומי (שרת ה Exchange on-Premises).

הנחת הייסוד היא שקווי התקשורת המקומיים מספקים "רוחב פס רחב" עבור תקשורת מקומית ללא הפרעות או עומסים.

לכן, ברוב המקרים, לא נכלול את איכות קו התקשורת המקומית כחלק מהשיקולים של הרכיבים שאליהם יש להתייחס בעת החישוב של הגורמים אשר משפיעים על מהירות העברת הנתונים או מהירות התגובה של לקוח ה Outlook.

 1. שרת הדואר המקומי (Exchange on-Premises).

הקשר של שרת הדואר המקומי לנושא של "ביצועי לקוח ה Outlook" בא לידי ביטוי ע"י חישוב רמת ה "עומס" אשר מוטלת על שרת הדואר.

בהינתן ושרת הדואר המקומי כולל את משאבי החומרה הנדרשים לשם אספקת השירותים עבור לקוחות ה Exchange (לקוחות ה Outlook במקרה שלנו), הנחת הייסוד היא ששרת ה Exchange לא ישפיע לרעה על ביצועי לקוח ה Outlook.

שימוש בלקוח Outlook על שרת טרמינל | סביבה ארגונית מול סביבת ה "ענן" של Office 365

בפרק הנוכחי, נבצע סקירה של המרכיבים השונים אשר מעורבים בתרחיש של שימוש ב- שרותי טרמינל עבור לקוחות Outlook, כאשר שרת הדואר מוגדר כשרת "ענן" של Office 365  (שרת ה Exchange Online) .

בתרשים הבא נוכל לראות חלק מהרכיבים אשר משתתפים בערוץ התקשורת.
הרכיבים שמספרם 1-4 נסקרו בסעיף הקודם.

לגבי רכיב מספר "5" – שרת ה Exchange הארגוני (שרת ה Exchange on-Premises), הרכיב הנ"ל "מוסר" מהמשוואה מכיוון, שבתרחיש הנוכחי, מחליף שרת ה Exchange Online את ה "תפקיד" שאותו מילא שרת ה Exchange הארגוני.

המאפיין העיקרי של סביבת עבודה שבה שירותי הדואר מתארחים ברשת חיצונית/ציבורית הוא שכעת, "ערוץ התקשורת" אל שרת הדואר (שרת הדואר החיצוני) חייב להתבצע ע"י "יציאה" ממתחם הרשת המקומית.

מעתה, תהליך התקשורת יכלול רכיבים אירגוניים וחוץ אירגוניים נוספים (שרתי Firewall , קווי תקשורת, רשת ציבורית ועוד) כדי לקיים את התקשורת בין 2 נקודת הקצה: שרת הטרמינל אשר מייצג את לקוחות ה Outlook מול שרת ה Exchange Online

The Elements that involved in Terminal environment - Office 365 based environment -01

 1. רכיבי תקשורת ארגונים.

המושג "רכיבי תקשורת ארגונים" הוא מושג רחב אשר מתייחס למספר רב של "רכיבי תקשורת ארגונים" כגון – שרתי Firewall, שרתי Proxy, רכיבי Load balancers ועוד.

ההקשר של "רכיבי התקשורת הארגונים" לתרחיש שלנו הוא, שכעת, שרת הטרמינל אשר מבצע בשם לקוחות ה Outlook גישה לתיבת הדואר שלהם אשר מאוחסנת בשרת ה Exchange Online חייב להשתמש בגורם מתווך – "רכיבי התקשורת הארגונים".

לרכיבי התקשורת יכולה להיות השפעה גדולה על "מהירות התקשורת" בין שתי נקודת הקצה (שרת הטרמינל ושרת ה Exchange Online).

כדי לפשט את המורכבות של סוגי רכיבי התקשורת השונים, נתייחס לרכיב שרת ה Firewall כדוגמה.

ההשפעה של רכיב כגון Firewall באה לידי ביטוי בשני מאפיינים עיקרים:

 1. העומס הקיים על שרת ה Firewall

שרת ה Firewall משמש כנקודת קצה או נקודת מפגש עבור כל התקשורת אשר יוצאת מהארגון לרשת הציבורית וההפך – תקשורת אשר מגיעה מהרשת הציבורית למארחים בארגון.

במילים אחרות, שרת ה Firewall הארגוני לא משרת אך ורק את שרת הטרמינל אלא, את כל המארחים של הרשת הארגונית אשר דורשים שירותי שונים מלבד שירותי דואר.

במקרים שבהם שרת ה Firewall "עמוס" עקב הצורך לשרת לקוחות רשת נוספים, העומס של שרת ה Firewall משפיע באופן ישיר על מהירות התקשורת בין שרת ה Terminal (אשר מייצג את לקוחות ה Outlook) לבין שרת ה Exchange Online .

 1. סוג הבדיקות וכמות הבדיקות שמבצע שרת ה Firewall

רוב שרתי ה Firewall המודרניים מוגדרים כ Application Firewall.
בהפשטה, ניתן לומר שהמשמעות של המושג – Application Firewall היא- Firewall "חכם" אשר יודע לבצע בדיקות אבטחת מידע שונות בכול הרמות של הפרוטוקולים (כל שכבות התקשורת).

במקרים מסוימים הבדיקות הנוספות אשר מבצע שרת ה Firewall יכולות להאט את קצב התקשורת.

 1. קווי תקשורת של ספקי שרות

המושג – קווי תקשורת של ספק השרות מתייחס ל-  "רוחב פס התקשורת" אשר רכש הארגון מספק התקשורת המקומי (מוגדר כ ISP – Internet solution provider ).

בהקשר של "פס התקשורת", ואיכות התקשורת של לקוחות ה Outlook אשר מותקנים על שרת הטרמינל, השאלה העיקרית אשר נשאלת היא: האם רוחב פס התקשורת הקיים עונה על צרכי התקשורת הארגונים?

במילים פשוטות, האם התבצע תכנון ויישום של הרחבת פס התקשורת הקיים כדי לשרת את לקוחות ה Outlook אשר מבצעים (ע"י תיווך של שרת הטרמינל) גישה לתיבת דואר "חיצונית" אשר מאוחסנת בשרת ה Exchange Online.

כדי להמחיש את הנושא של "הדרישות הנוספות" לגבי רוחב פס התקשורת בתרחיש של עבודה מול שירותי דואר מבוססי ענן ( Exchange Online) נשתמש בדוגמה הבאה:

 • לקוח ארגוני ממוצע, מבצע משלוח של פרטי דואר בנפח של 100MB.
 • שרת הטרמינל הארגוני מארח 100 לקוחות Outlook .

נפח התקשורת היוצא של לקוחות הטרמינל הממוצע ביום הוא:

100MB x 100 = 10000MB (10GB)

בעבר, כאשר שרותי הדואר היו מוגדרים ע"י פניה לשרת דואר מקומי, כמות המידע של 10GB עברה על קווי התקשרות של הרשת המקומית (רשת ה LAN).
כעת, לאחר המעבר לתשתיות דואר מבוססת "ענן", אותה כמות תקשורת אמורה לעבור על פס התקשורת אשר מחבר את הארגון לרשת הציבורית.

המסקנה היא, שברוב המקרים, אחד מהשינויים הנדרשים בתשתיות הארגון בעת מעבר לתצורת עבודה של עבודה מול תשתיות ענן היא – הרחבה של רוחב פס התקשורת הארגוני.

הערה במאמר הבא עבודה מול שירותי דואר של "ענן" ורשתות תקשורת ציבוריות – מדדים של איכות ומהירות קו תקשורת | מאמר 2#8 תוכל לקרוא מידע נוסף על הנושא של מדדי איכות/מהירות של קווי תקשורת.

 1. רשת ציבורית

המושג "רשת ציבורית", מתייחס למרחב הגאוגרפי או המרחב ה "פיזי" שבו עוברת התקשורת כאשר נעשה שימוש בשירותי דואר מבוססי ענן.

בעבר, כאשר שרותי הדואר היו מוגדרים ע"י פניה לשרת דואר מקומי, המרחק ה "פיזי" בין שרת הטרמינל לבין שרת ה Exchange הארגוני מוגדר כ- מרחק קצר מאוד מכיוון, שבמקרים רבים, שני השרתים (שרת הטרמינל ושרת ה Exchange ) נמצאים באותו חדר שרתים.

לעומת זאת, בתרחיש של שירותי דואר מבוססי ענן, שרת הדואר (Exchange Online ) מאוחסן באחד מה Data center של Office 365 אשר פזורים במיקומים גאוגרפים שונים ברחבי העולם כגון – אירופה, ארצות הברית, המזרח הרחוק ועוד.

במילים פשוטות – לעומת ערוץ התקשורת הארוגני שהתקיים או התבצע באזור פיזי מוגדר ומצומצם, בתצורת עבודה של שירותי דואר מבוססי ענן, ערוץ התקשורת בין לקוח ה Outlook (אשר מיוצג ע"י שרת הטרמינל) לבין שרת ה Exchange Online אשר מארח את תיבת הדואר של המשתמש, מתבצע במסלול חוצה יבשות.

 1. תשתיות שירותי הדואר של Office 365 ( Exchange Online).

התחנה האחרונה במסע הארוך שלנו היא שרת ה Exchange Online.
באופן תאורטי, מצב שבו שרת ה Exchange Online עמוס, יכול להשפיע באופן שלילי על איכות ומהירות העברת המידע אשר מתבצעת בין שרת הדואר ל "לקוח ה Exchange" (לקוח ה Outlook במקרה שלנו).

בפועל, המצב הנ"ל נחשב לנדיר באופן יחסי מכיוון שבפועל המושג "שרת Exchange" מתורגם ל- "חוות שרתים ענקיות" אשר כוללות מאות ואף אלפי שרתים אשר משרתים מספר עצום של לקוחות דואר.
חוות השרתים של Office 365 נוצרו ונבנו כדי להתמודד עם עומסים גדולים מאוד וכוללים מנגנונים מורכבים של חלוקת עומסים וכו'

The Elements that involved in Terminal environment - Office 365 based environment -02

אייל דורון מנהל תמיכה טכני צוות Office 365 ישראל

Eyal-doron_thumb1

Summary
מהם הגורמים השונים אשר משפיעים על מהירות הביצועים של לקוח Outlook בסביבת טרמינל? | מאמר 5#8
Article Name
מהם הגורמים השונים אשר משפיעים על מהירות הביצועים של לקוח Outlook בסביבת טרמינל? | מאמר 5#8
Description
סדרת המאמרים הנוכחים עוסקת בסקירה של סביבת עבודה אשר המאפיינים שלה הם – לקוח Outlook אשר מותקן על שרת טרמינל, כאשר שירותי הדואר מיושמים בפועל ע"י גישה לתיבת דואר אשר מאוחסנת ב"ענן" של Office 365 כלומר, שרת ה Exchange Online.בתרחיש שבו אנו עוסקים, עלינו להתמודד עם הבעיה הבאה: לקוחות הטרמינל אשר משתמשים ב Outlook ,מדווחים שמאז שהתבצע המעבר ל"ענן" (Office 365) הם חווים בעיה של "איטיות" בעת השימוש בלקוח ה Outlook.
Author
Publisher Name
http://office365tech.microsoft.co.il/