התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS

Email this to someonePrint this pageShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Facebook

התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS

המאמר הנוכחי מוקדש לתיאור התהליך של התקנת Office 365 ProPlus בסביבת עבודה של שרת ה RDS
.(Remote Desktop Server)

ה"אתגר" העיקרי שעומד לפנינו הוא: כיצד לבצע את תהליך האקטיבציה של Office 365 ProPlus אשר מבוסס על שם משתמש ייחודי בסביבת עבודה אשר מוגדרת כ- "משותפת", שבה העתק אחד של ה Office 365 ProPlus נחלק בין מספר גדול של משתמשים שונים.

החדשות הטובות הן ש: יישום ה Office 365 ProPlus כולל מנגנון מובנה בשם: "Shared computer activation", אשר מאפשר את התקנת ה Office 365 ProPlus על שרת ה RDS (Remote Desktop Server) ובמקביל מאפשר לכל אחד מהמשתמשים לבצע אקטיבציה נפרדת של המוצר.

ניתן לקרוא מידע נוסף על ה מאפיינים של גרסת ה Office 365 ProPlus בקישור הבא:
Overview of Office 365 ProPlus

התקנה של Office 365 ProPlus בסביבת עבודה של שרתי RDS

יישום של תהליך ה Shared computer activation מורכב ממספר צעדים אשר יש לבצע בסדר מוגדר.

בחלקים הבאים, נבצע סקירה של כל אחד מהצעדים הנדרשים.
ניתן לבצע סיווג של מכלול הצעדים עפ"י החלוקה הבאה:

  • חלק א' – הורדה של קבצי ה Office 365 ProPlus ל- "שרת המקור". המונח הנ"ל מתאר כל תחנת עבודה שנבחר אשר תשמש כ-"מקור" שאליו תתבצע ההורדה של קבצי ההתקנה של Office 365 ProPlus.
  • חלק ב'- התקנה של גרסת ה Office 365 ProPlus על שרת ה Remote Desktop Server (RDS)
  • חלק ג'- הפעלה של יישום ה Office 365 ProPlus ע"י משתמשי ה RDS השונים.

Shared computer activation process

מאפייני תרחיש

כדי להמחיש בצורה נוחה יותר את אופן הביצוע של Shared computer activation נתבסס על תרחיש דמיוני של רשת ארגונית אשר כוללת את המרכיבים הבאים:

1. שרת מקור
שרת ה "מקור" אשר ישמש כמקור אחסון עבור קבצי ה Office 365 ProPlus הוא שרת בשם : SRV1

על השרת הנ"ל נגדיר ספריה משותפת בשם: OfficeInstall אשר תשמש לשם אחסון קבצי ההתקנה של Office 365 ProPlus.

2. שרת RDS
בתרחיש שלנו, סביבת ה RDS מיוצגת ע"י שרת RDS בשם: RDS01
אנו נבצע את תהליך ה – Shared computer activation (התקנה משותפת של Office 365 ProPlus) על השרת הנ"ל.

3. החלק האחרון הוא החלק שבו לקוח ה RDS מבצע באופן עצמאי את תהליך האקטיבציה. בתרחיש שלנו נדגים את תהליך האקטיבציה של משתמשת בשם Alice.

Shared computer activation - Scenario charters

חלק א' – הורדה של קבצי ההתקנה של Office 365 ProPlus והגדרת קובצי תצורה

צעד 1 – הורדה והתקנה של Office Deployment Tool for Click-to-Run

ברירת המחדל של התקנת ה Office 365 ProPlus מוגדרת כ- “click to run”.
התקנה מסוג של click to run מתבססת על טכנולוגיה שבה קבצי ההתקנה "מזורמים" ( streamed ) באופן אוטומטי לתחנת העבודה כאשר תהליך ההתקנה מתבסס על ברירות מחדל מוגדרות מראש.

בתרחיש של התקנה של Office 365 ProPlus בסביבת עבודה ארגונית אנו מבקשים ליישם תצורת עבודה שונה מברירת המחדל מכיוון שבסביבת עבודה ארגונית הצרכים הם שונים.
לדוגמא: היכולת לבצע התקנה מותאמת של Office 365 ProPlus עפ"י צרכים ארגונים כגון: התקנה של שפות ממשק שונות, הסרה של חלק מרכיבי ה Office 365 ProPlus וכו'.

בתרחיש הייחודי שלנו אנו מבקשים ליצור התקנה מותאמת של Office 365 ProPlus אשר תוגדר כ:
Shared computer activation.

תצורת התקנה מסוג – Shared computer activation מאפשרת לנו לבצע התקנה של Office 365 ProPlus על שרת RDS ( שרת טרמינל) כאשר כל משתמשי השרת יבצעו שימוש באותם קבצי מקור של Office 365 ProPlus ובמקביל, כל אחד מהמשתמשים יכול לבצע את תהליך האקטיבציה של Office 365 ProPlus באופן עצמאי.

כדי לאפשר התאמה של תהליך ההתקנה של Office 365 ProPlus נבצע שימוש בכלי בשם: Office Deployment Tool for Click-to-Run.

כלי ה Office Deployment Tool for Click-to-Run מאפשר לנו לבצע "הורדה" ( Download ) של קבצי ה Office 365 ProPlus לתחנת העבודה.

בשלבים הבאים, נבצע הגדרה של קבצי תצורה אשר כוללים הוראות ייחודיות לגבי תהליך ההתקנה של Office 365 ProPlus ובשלב האחרון נבצע את תהליך ההתקנה של Office 365 ProPlus על "תחנת היעד" ע"י שימוש בכלי Office Deployment Tool for Click-to-Run + שילוב של קבצי תצורה.

לכן הצעד הראשון בתהליך הוא הורדה והתקנה של כלי ה Office Deployment Tool for Click-to-Run.

ניתן להוריד את כלי ה Office Deployment Tool for Click-to-Run דרך הקישור הבא: Download the Office Deployment Tool for Click-to-Run here

שימוש בכלי ה Office Deployment Tool for Click-to-Run

לאחר שהורדנו את כלי ה Office Deployment Tool for Click-to-Run יש לבצע תהליך של "פריסה"
( Extract) של קובץ ההפעלה.

קובץ ההפעלה כולל 2 קבצים:

1. קובץ ההפעלה של ה Office Deployment Tool for Click-to-Run – קובץ בשם Setup.exe

2. קובץ דוגמה של קובץ תצורה בשם: configuration.xml

בעת תהליך ה"פריסה" יש לבחור ספריה שבה ישמרו הקבצים. באופן כללי אין הנחיה מוגדרת לגבי שם הספרייה שבה ישמרו הקבצים.

בתרחיש שלנו ניצור ספריה בשם OfficeInstall אשר תשמש כמקור אחסון עבור קבצי ה Office Deployment Tool for Click-to-Run ובהמשך עבור אחסון קבצי ההתקנה של Office 365 ProPlus.

בצילום המסך הבא נוכל לראות את הקבצים לאחר סיום תהליך ה "פריסה" ( Extract).

Extract the Office Deployment Tool for Click-to-Run files

 צעד 2 – הגדרות תצורה בשרת ה"קבצים" | יצירה ושיתוף של ספרית קבצי ההתקנה

בחלק הנוכחי, נבצע את שתי הפעולות הבאות:

1. יצירה של ספריה בשם OfficeInstall – הספרייה הנ"ל תשמש עבור אחסון קבצי ההתקנה של Office 365 ProPlus ובנוסף עבור קבצי התצורה של התקנת ה Office 365 ProPlus.

2. שיתוף של הספרייה והגדרת הרשאות שיתוף מתאימות – הצורך לשיתוף הספרייה נוצר מכיוון שבשלבים הבאים, ההתקנה של Office 365 ProPlus על תחנות העבודה או בשרת ה RDS תתבצע ע"י גישה לספריה המשותפת.

Step 2 - implement the required configuration on the source file

שיתוף של ספרית "המקור"

לאחר שיצרנו את ספריית ה OfficeInstall יש לבצע שיתוף (Share) של הספרייה

1. בחר בספרית ה OfficeInstall ע"י מקש העכבר הימני ובחר את האפשרות – Property

2. בחר את לשונית ה – Sharing

3. בחר את אפשרות ה Advanced Sharing…

Share the Office 365 ProPlus source file folder -01

3. בחר את אפשרות ה – Permissions

Share the Office 365 ProPlus source file folder -02

5. בחלק אשר מוגדר כ- " Permission for everyone" בחר את תיבת האפשרות – Change

Share the Office 365 ProPlus source file folder -03

צעד 3 – הגדרות תצורה בשרת ה"קבצים" | יצירה של הגדרות תצורה של התקנת ה Office 365 ProPlus

בסעיף הנוכחי נעסוק בדרך שבה מתבצעת הגדרת קובץ התצורה אשר "יצורף" לתהליך ההתקנה של Office 365 ProPlus.

תזכורת קצרה – בתרחיש הייחודי שלנו אנו מבקשים ליצור קובץ תצורה אשר בעזרתו ניישם את תצורת ההתקנה של Office 365 ProPlus אשר מוגדרת כ – "Shared computer activation"

קובץ ה Office Deployment Tool for Click-to-Run כולל קובץ דוגמה בשם: configuration.xml

בתצלום המסך הבא נוכל לראות את התוכן המקורי של קובץ ה configuration.xml

Office 365 configuration file- configuration.xml

חשוב להדגיש ש:

1. אנו יכולים ליצור מספר לא מוגבל של קבצי הגדרות תצורה אשר יתאמו לתרחישים שונים של התקנת Office 365 ProPlus

2. אנו יכולים לבחור בשם קובץ תצורה בהתאם להעדפות הפרטיות שלנו. באופן כללי מומלץ להימנע משמות אשר כוללים רווחים ותוויים מיוחדים.

3. ניתן לבצע התקנות "שונות" של Office 365 ProPlus במידה ואנו מבצע "הפניה" לקובץ הגדרות תצורה שונה.

בדוגמה הבאה, נפתח את קובץ ה configuration.xml המקורי ונשמר אותו בשם חדש: config1.xml
בחלק אשר מוגדר כ- Save as File בחר באפשרות – All files

Office 365 configuration file -01

 

<Configuration><Add SourcePath="\\Server\Folder\" OfficeClientEdition="32">

<Product ID="O365ProPlusRetail">

<Language ID="en-us"/>

</Product>

</Add>

<AcceptEULA=”True”/>

<Property Name=”SharedComputerLicensing” Value=”1″/>

</Configuration>

1. מקטע ה Configuration ( Configuration section)

בחלק הבא יש להזין את שם השרת שלך ואת שם הספרייה המשותפת אשר תשמש לשם אחסון קבצי ההתקנה של Office 365 ProPlus

בדוגמה שלנו שם השרת הוא: SRV1 ושם הספרייה המשותפת היא: OfficeInstall

<Add SourcePath="\\SRV01\OfficeInstall "OfficeClientEdition="32">

2. מקטע ה –  Add

מקטע ה Add משמש לשם הוספת מידע נוסף להגדרות התצורה של התקנת ה Office 365 ProPlus

בתרחיש שלנו נבצע את הוספת השורה הבאה:

<Property Name=”SharedComputerLicensing” Value=”1″ />

הגדרת התצורה הנ"ל היא למעשה היישום בפועל של תצורת ה – Shared computer activation

בתצלום המסך הבא ניתן לראות את קובץ התצורה המלא שהגדרנו:

Office 365 configuration file -02

מידע כללי על פרמטרים של התקנת ה Office 365 ProPlus

הגדרות התצורה של התקנת ה Office 365 ProPlus כוללות אפשריות רבות ומגוונות.
במסגרת המאמר הנוכחי לא נוכל להציג את כל אחד מהאפשריות השונות אולם חשוב להכיר מספר של פרמטרים חיוניים:

 SourcePath

הפרמטר – SourcePath משמש ל 2 מטרות עיקריות:

1. תהליך הורדת קבצי ההתקנה של Office 365 ProPlus
כאשר אנו מבצעים הורדה של קבצי ההתקנה, הערך של SourcePath מגדיר את המיקום ( Path ) שאליו תבצע הורדת קבצי ההתקנה של Office 365 ProPlus.
לדוגמא:

<Add SourcePath="\\SRV01\OfficeInstall\" OfficeClientEdition="32" >

2. התקנה של Office 365 ProPlus בתחנת היעד
כאשר מתבצעת התקנה של Office 365 ProPlus בתחנת עבודה, המידע אשר נכלל ב SourcePath מאפשר לתחנת העבודה "להבין" מהו המיקום של קבצי ההתקנה.

 OfficeClientEdition
הפרמטר אשר מכיל מידע על גרסת ה Office 365 ProPlus.
באופן כללי ישנם 2 גרסאות: גרסת ה 32 bit ו גרסת ה 64 bit
ברוב המקרים תתבצע התקנה של גרסת ה 32 bit של Office 365 ProPlus.
לדוגמא: OfficeClientEdition="32"
 Product ID
הפרמטר אשר משמש עבור הגדרת גרסת האופיס. ישנם מספר סוגים של מערכות אופיס.
בתרחיש שלנו שבו מתבצעת התקנה של Office 365 ProPlus , הגרסה מוגדרת כ- 365ProPlusRetail
לדוגמא:
Product ID="O365ProPlusRetail"
 Language ID

הפרמטר אשר משמש להגדרת שפת הממשק של האופיס. ברירת המחדל של התקנת אופיס היא השפה האנגלית. במידה ואנו מבקשים לבצע התקנה של אופיס אשר תכלול שפות שונות, ניתן להוסיף לקובץ התצורה רשימה של השפות שאנו מבקשים להוסיף.

לדוגמא: לשם הוספה של השפה העברית יש להוסיף את הפרמטר:

Language ID="he-il"

הערה – ניתן להוריד קובץ דוגמא בקישור הבא: Files

 Display Level

הפרמטר אשר משמש להגדרה של הצגת ממש ההתקנה של אופיס בפני המשתמש. במידה ואנו מבקשים ליישם תצורת עבודה אשר מוגדרת כ Silent mode שבה אנו מבקשים "להסתיר" את תהליך ההתקנה מפני המשתמש ניתן להגדיר את האפשרות:

Display Level="None"

 SharedComputerLicensing

שימוש בפרמטר ה  – Property Name מאפשר לנו לבצע הגדרת תצורה עבודה מסוג- Shared computer activation.

לדוגמא:

Property Name="SharedComputerLicensing" Value="1"

 Logging Level

פרמטר אשר מאפשר לנו להגדיר את רמת המידע אשר תשמר על תהליך ההתקנה של אופיס + המיקום שבו ישמר קובץ ה Log

לדוגמא

Logging Level="Standard" Path="%temp%"

מידע נוסף

Reference for Click-to-Run configuration.xml file

צעד 4 – הורדת קבצי ההתקנה של Office 365 ProPlus לשרת ה"מקור"

בצעד הבא נבצע הורדה ( Download ) של קבצי ההתקנה של Office 365 ProPlus

תהליך ההורדה של הקבצים מתבצע בפועל ע"י שימוש ביישום ה:
Office Deployment Tool for Click-to-Run

Step 4 Download the Office Professional Plus 2013 installation files-01

התחביר של הפקודה להורדת הקבצים הוא:

syntax
Setup.exe /download configuration file Path + name

בתרחיש שלנו נשתמש בתחביר הבא:

Example
C:\OfficeInstall\setup.exe /download C:\OfficeInstall\config1.xml

הסבר קצר:
שם הספרייה שבו נשמר קובץ ה Office Deployment Tool for Click-to-Run הוא: OfficeInstall

שם קובץ התצורה הוא: config1.xml

Step 4 Download the Office Professional Plus 2013 installation files-02

בצילום המסך הבא נוכל לראות את קבצי ההתקנה של Office 365 ProPlus אשר נשמרו בספריה.

Step 4 Download the Office Professional Plus 2013 installation files-03

חלק ב' – הורדה + התקנה של Office 365 ProPlus בשרת ה RDS

בחלק הנוכחי נסקור את הדרך שבה תתבצע התקנת ה Office 365 ProPlus בשרת ה RDS.
תהליך ההתקנה יתבסס על קובץ התצורה – config.xml אשר הגדרנו בסעיף הקודם.
קובץ ה config.xml כולל את הפרמטרים הנדרשים עבור ביצוע של התקנה מסוג:
Shared computer activation

תהליך ההתקנה בשרת ה RDS יתבצע בפועל ע"י שימוש בכלי ה Office Deployment Tool for Click-to-Run
ופרמטר ה Configure . הפעולה שמבצע הפרמטר הנ"ל היא: פעולה של התקנה

Part B - Install Office 365 ProPlus on an RDS server

התחביר של הפקודה אשר תופעל משרת ה RDS הוא:

syntax
\\<Source file server path>\setup.exe /configure <office installation configuration file path>

בתרחיש שלנו, נשתמש בתחביר הבא:

Example
\\srv1\OfficeInstall\setup.exe /configure \\srv1\OfficeInstall\config1.xml

הפעלת הפקודה תתבצע מ- ממשק ה Command prompt

כדי להימנע מטעיות או שגיאת בעת הזנת הפרמטרים השונים של הפקודה, ניתן לשמור את פקודת ההתקנה לקובץ מסוג Batch אשר בשלב מאורח יותר נפעיל ע"י פקודה פשוטה ממשק ה Command

1. הפעל את יישום ה Notepad
2. העתק את התחביר הבא לקובץ

\\<Source file server path>\setup.exe /configure <office installation configuration file path>

שים לב לכך שיש צורך לעדכן את שם השרת ושם הספרייה המשותפת בהתאם למבנה ולמאפייני הארגון שלך.

3. שמור את הקובץ, במקרה שלנו נשמר את הקובץ בשם- Install עם הסיומת – Bat

4. בתיבת ה Save as Type בחר באפשרות – All Files

Creating install batch file 01

לאחר ששמרנו את קובץ ה Install.bat , כל מה שעלינו לעשות את להפעיל את הקובץ ממשק ה Command prompt

Creating install batch file 02

בצילום המסך הבא נוכל לראות את התחלת ההתקנה של ה 365 ProPlus

365 ProPlus install process 01

בתחתית המסך בסרגל הכלים נוכל לקבל חווי על הסטאטוס ( תהליך ההתקדמות) של תהליך התקנת ה 365 ProPlus

365 ProPlus install process 02

חלק ג' – אקטיבציה של Office 365 ProPlus ע"י לקוח RDS

זהו החלק האחרון ב "מסע" שלנו.

לאחר שהתבצע התקנה של 365 ProPlus מסוג Shared computer activation על שרת ה RDS כל מה שנותר כעת הוא ביצוע של "הפעלת הרישיון" ( אקטיבציה) של רישיון ה 365 ProPlus ע"י כל אחד מהמשתמשים.

תהליך ה"אקטיבציה" מיושם בפועל ע"י המשתמש אשר יספק את שם המשתמש שלו ב Office 365 ( User UPN ) ואת הסיסמה שלו.

בתרחיש שלנו נדגים את תהליך האקטיבציה אשר מבצעת משתמשת בשם Alice

Part C - Activating the Office Professional Plus 2013 Shared computer activation

כאשר המשתמשת Alice מבצעת כניסה לשרת ה RDS ומנסה להפעיל את אחד מיישומי ה 365 ProPlus כגון – Word , יופיע באופן אוטומטי ה 365 ProPlus Activation wizard.

1. יש לבצע את הזנת שם המשתמש של Office 365

365 ProPlus activation process 01

2. במסך הבא יש להזין את סיסמת משתמש ה Office 365

365 ProPlus activation process 02

3. במסך האחרון יש לבחור האם להשתמש ב – Recommended settings

365 ProPlus activation process 03

ניתן להוריד קבצי דוגמא בקישור הבא: : files.zipDownload

קישורים ומקורות מידע נוספים

 

  1. Deploy Office 365 ProPlus by using Remote Desktop Services
  2. Overview of shared computer activation for Office 365 ProPlus
  3. RDS and shared computer support for Office 365 ProPlus coming soon!
  4. INSTALLING OFFICE365 PROPLUS ON A RDS SERVER (TERMINAL SERVER) USING SHARED COMPUTER ACTIVATION
  5. Office Deployment Toolkit – VisioProRetail/SPDRetail/ProjectProRetail App-V Package Contains The Rest Of Office
  6. Your questions answered. Shared computer activation in Office 365 ProPlus
  7. The Garage Series for Office 365: Updates to Office 365 ProPlus for admins and first look at upcoming shared computer support


אייל דורון מנהל תמיכה טכני צוות Office 365 ישראל
Eyal-doron_thumb1

התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS התקנה של Office 365 ProPlus בשרת RDS